img

languagelanguagelanguage

MAP

Místní akční plán

MAP je Místní akční plán vzdělávání, který je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat. MAS Vyhlídky se ujaly tvorby tohoto Místního akčního plánu pro ORP Mělník.

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

Tato spolupráce povede k:

  • systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol
  • sdílenému porozumění cíle orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání
  • podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoji potenciálu každého žáka
  • dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole
  • zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči


Na MAP I navazuje projekt MAP II.

EU - MSMT
fotogalerie
loga k MAP
loga k MAP
Seminář základní školská legislativa 17.3.2017 (projekt MAP I.)
Seminář základní školská legislativa 17.3.2017 (projekt MAP I.)
Jednání řídícího výboru k MAP II. dne 8.1.2019
Jednání řídícího výboru k MAP II. dne 8.1.2019
Jednání řídícího výboru k MAP II. dne 8.1.2019
Jednání řídícího výboru k MAP II. dne 8.1.2019
Jednání pracovních skupin k MAP II. dne 8.1.2019
Jednání pracovních skupin k MAP II. dne 8.1.2019
Jednání řídícího výboru a pracovních skupin k MAP II. dne 19.3.2019
Jednání řídícího výboru a pracovních skupin k MAP II. dne 19.3.2019
Jednání řídícího výboru a pracovních skupin k MAP II. dne 19.3.2019
Jednání řídícího výboru a pracovních skupin k MAP II. dne 19.3.2019
Jednání řídícího výboru a pracovních skupin k MAP II. dne 19.3.2019
Jednání řídícího výboru a pracovních skupin k MAP II. dne 19.3.2019
Jednání řídícího výboru a pracovních skupin k MAP II. dne 19.3.2019
Jednání řídícího výboru a pracovních skupin k MAP II. dne 19.3.2019
Jednání řídícího výboru a pracovních skupin k MAP II. dne 19.3.2019
Jednání řídícího výboru a pracovních skupin k MAP II. dne 19.3.2019
   Copyright © 2021 MAS Vyhlídky, z.s.
   On-line: 6 * Návštěvy dnes 8    Celkem 284934 
backZpět
upNahoru | 
homeDomů | 

kontakty

MAS Vyhlídky, z.s.
Nebužely 92, 277 34 Nebužely

kancelář: nam. Míru 30 (pasáž koruna, 2. patro), 276 01 Mělník

Úřední hodiny: po 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
                           út  9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00

email: info@vyhlidky.cz

tel: 315 602 957, 606 787 716, 724 068 686

mapa stránek